Via Czechia

Via Czechia

Systém nejdelších turistických a poutních dálkových tras v ČR


Stezky Via Czechia představují ucelený, důkladně zmapovaný a podrobně popsaný systém nejdelších turistických a poutních dálkových tras v České republice. Stezky propojují krajní body ČR a vedou napříč zemí, středem, pohraničím i po historických hranicích. Celkem 6 tras je vyznačeno samostatně pro pěší putování, cykloturistiku, přejezdy na lyžích a vodácké splouvání. Síť aktuálně čítá dohromady přes 10.000 kilometrů tras – tedy téměř nekonečné možnosti poznávat celoročně a různými způsoby českou krajinu, přírodu, památky nebo poutní místa.

Via Czechia na Šumavě

Přes Svatý Tomáš a Vítkův Hrádek přechází 1052 km dlouhá Jižní stezka, která spojuje nejvýchodnější a nejzápadnější body ČR a dotýká se převážně jižního příhraničí. Trasa Jižní stezky vede Šumavou od Vyššího Brodu po Svatou Kateřinu v osmi etapách v celkové délce 192 kilometrů. Šumava tak představuje nejdelší úsek nejenom Jižní stezky, ale i všech stezek Via Czechia. Trasa vede po značených turistických cestách a prochází mimo jiné přes všechna šumavská jezera a nouzová nocležiště.

Na Svatém Tomáši pod Vítkovým Hrádkem končí první šumavská etapa vedoucí z Vyššího Brodu přes Přední Výtoň na Svatý Tomáš. Dále k západu pokračuje následující etapa směřující přes bývalý Růžový vrch, Ježovou a Zadní Zvonkovou do Nové Pece.

Podrobné informace, mapy, itineráře nebo gpx soubory najdete na: https://viaczechia.cz/ 

Stezky Via Czechia najdete také na Facebooku

foto: J. Hocek (Via Czechia)
foto: J. Hocek (Via Czechia)
foto: J. Hocek (Via Czechia)
foto: J. Hocek (Via Czechia)